welkom op mien webstee

Mooi daj' even daelekommen
Op mien webstee vien ie infermaosie over...
mien schrieveri'je,
mien mezikaole beslommeringen,
mien fotografie
en over ere kreatieve fratsen

Een protte wille!
Mooi dat je even langskomt
Op mijn website vind je informatie over...
mijn schrijverij,
mijn muzikale beslommeringen,
mijn fotografie
en over andere creatieve fratsen

Veel plezier!

Schrieveri'j

Over boeken, riemels, stripverhaelen, teniel, cryppics, musicals, revues en nog meer...

Over boeken, rijmelarij, stripverhalen, toneel, cryppics, musicals, revues en nog meer...

Lees meer

Meziek

Wat d'r altied is: meziek.
Om naor te luusteren, om te maeken, om te verzinnen...

Wat er altijd is: muziek.
Om naar te luisteren, om te maken, om te verzinnen...

Lees meer

Fotografie

Mooi now, die wereld om oons henne? Et is slim de muuite weerd, dat vaaste te leggen mit een camera

Mooi hè, die wereld om ons heen? Het is erg de moeite waard, dat vast te leggen met een camera

Lees meer

Actueel:

................"Stuyvesant Sailors nemen Pieter bi'j de Poot", theaterpergramme van et shantykoor van Wolvege waorveur Jan de sketches en een stok of wat lietteksten schreef...15 oktober 2016 speulden ze dit in De Meenthe in Stienwiek...klik hier veur de teksten ....................."De Hoeve: cultureel hoofddorp", 1 juli 2017 een culturele happening verspreid deur et hiele dorp, rondom et thema 'verbien(d)ing'...Jan maekt tegere mit Bauke Modderman et pergramme...belooft een mooie happening te wodden!.................
................"Stuyvesant Sailors nemen Pieter bi'j de Poot", theaterprogramma van het shantykoor van Wolvega waarvoor Jan de sketches en een stuk of wat liedteksten schreef...15 oktober 2016 speelden ze dit in De Meenthe in Steenwijk...klik hier voor de teksten....................."De Hoeve: cultureel hoofddorp", 1 juli 2017 een culturele happening verspreid door het hele dorp, rondom het thema 'verbinding'...Jan maakt samen met Bauke Modderman het programma...belooft een mooie happening te worden!.................