Fotografie

Plaeties schieten.
Buten in de netuur, of gewoon aachter huus in de tuun.
Fotografie is ok een machtig mooie hobby. Mar al weer ientien waorveur eins veul te weinig tied overblift.
De foto’s op disse pagina staon d’r zonder ienige preteensie. Simpel amateurwaark, gewoon leuke plaeties.
Mar daoromme meschien niet minder aorig om ze es te bekieken.
De foto’s hieronder geven an wat et onderwaarp van de fotoserie is, dat zuukt al zo makkelik now?
Blaeder d’r mar es deur. Klik op de foto om de serie te bekieken.


Plaatjes schieten.
Buiten in de natuur, of gewoon achter huis in de tuin.
Fotografie is ook een machtig mooie hobby. Maar al weer eentje waarvoor eigenlijk veel te weinig tijd overblijft.
De foto’s op deze pagina staan er zonder enige pretentie. Simpel amateurwerk, gewoon leuke plaatjes.
Maar daarom misschien niet minder aardig om ze eens te bekijken.
De foto’s hieronder geven aan wat het onderwarp van de fotoserie is, dat zoekt wel zo gemakkelijk toch?
Blader er maar eens door. Klik op de foto om de serie te bekijken.


Winter bi'j de Lende
Disse foto's bin maekt om en naobi'j de Lende aachter Steggerde en bi'j de Blessebrogge. Jammer, dat we die mooie winterdaegen nog mar zo weinig mitmaeken.

Winter bij de Linde
Deze foto's zijn gemaakt om en nabij de Linde achter Steggerda en bij de Blessebrug. Jammer, dat we die mooie winterdagen nog maar zo weinig meemaken.
Voegels in de tuun
Aj' een betien noflik wonen, hoej' in de riegel niet veer van huus om voegels te bewonderen. Bi'j oons fladderen ze in allerhaande soorten rond.

Vogels in de tuin
Als je een beetje prettig woont, hoef je in de regel niet ver van huis om vogels te bewonderen. Bij ons fladderen ze in allerlhande soorten rond.
Bloemegies en bi'jgies
Et bin niet alliend voegels, die oonze tuun bezuken. Ok allerhaande ere beesten kommen mit riegelmaot even daelewippen. En vanzels gruit d'r ok van alles.

Bloemetjes en bijtjes
Het zijn niet alleen vogels die onze tuin bezoeken. Ook allerlei andere dieren komen met regelmaat langs wippen. En natuurlijk groeit er ook van alles.
Naojaor an de Lende
Ok in et najaor is et mooi an de Lende. Oj' now aachter Steggerde kuieren of bi'j de Blessebroggeschaans. Genog te zien, genog plaeties te schieten.

Najaar aan de Linde
Ook in het najaar is het mooi aan de Linde. Of je nu achter Steggerda kuiert of bij de Blessebrugschans. Genoeg te zien, genoeg plaatjes te schieten.