Links

Op disse pagina een stokmennig links naor ere interessaante webstees.
Om ok es naoder te bekieken…

Op deze pagina een aantal links naar andere interessante websites.
Om ook eens nader te bekijken…

Mailtien
De eerste link ligt veur de haand.
Klik op et plaetien om een mail te sturen.

Mailtje
De eerste link ligt voor de hand.
Klik op het plaatje om een mail te sturen.

Klebienders
A capella mit een flinke dosis humor. Mar vergis je niet... veur daj' et in de gaten hebben, woj' verrast mit een prachtige driestemmige ballad.
Via de link kommen jow op de facbookpagina van de drie heren.

Klebienders
A capella met een flinke dosis humor. Maar vergis je niet... voor je het in de gaten hebt, word je verrast met een prachtige driestemmige ballad.
Via de link kom je op de facebookpagina van de drie heren.

Tumulte
Tumulte is et satb-koor uut Wolvege.
In et menu vien ie onder meziek een link naor een pagina over dit koor.
Klik op et plaetien om naor de facebookpagina te gaon.

Tumulte
Tumulte is het satb-koor uit Wolvega.
In het menu vind je onder muziek een link naar een pagina over dit koor.
Klik op het plaatje om naar de facebookpagina te gaan.

Cryppics
Et oplossen van cryptische bieldpuzzels is een aorige bezighied.
Wip gerust es even daele bi'j de facebookpagina, waor aj' vri'jwel daegeliks ni'je cryppics op kunnen lossen. Cryppics die altied te maeken hebben mit de aktualiteit. Dat, aj' et ni'js wat volgen is de oplossing vast wel te vienen.
Om naor die facebookpagina te gaon klik ie op et facebooklogo.
Meer infermaosie op de pagina Cryppics onder et koppien Schrieveri'j.

Cryppics
Het oplossen van cryptische beeldpuzzels is een aardige bezigheid.
Wip gerust eens langs bij de facebookpagina, waar je vrijwel dagelijks nieuwe cryppics kunt oplossen. Cryppics die altijd te maken hebben met de actualiteit. Dus, als je het nieuws wat volgt is de oplossing vast wel te vinden.
Om naar die facebookpagina te gaan klik je op het facebooklogo.
Meer informatie op de pagina Cryppics onder het kopje Schrieveri'j.

Streektaelmeziek
Een pagina over streektaelmeziek.
Hier vienen jow per perveensie de muzikanten die actief bin in heur streektael. Klik op et plaetien om naor de webstee te gaon.

Streektaalmuziek
Een pagina over streektaalmuziek.
Hier vind je per provincie de muzikanten die actief zijn in hun streektaal.
Klik op het plaatje om naar de website te gaan.

Pedro Prüser
En aj' daenken dat Jan Oosterhof een nuvere snuiter is... ha, dan moej' zeker ok es even op de webstee van disse kerel kieken (is al in et duuts, dat jow kun mittien jow taelgevuul trainen).
Dit is de webstee van Pedro Prüser, lid van de femilie en een ommeraek kreatief èn actief man! De ‘Kaiser von Hannover’
Klik op et plaetien om naor zien webstee te gaon.

Pedro Prüser
En als je denkt dat Jan Oosterhof een vreemde snuiter is... ha, dan moet je zeker ok eens even op de website van deze kerel kijken (is wel in het duits, dus je kunt meteen je taalgevoel trainen).
Dit is de websitevan Pedro Prüser, lid van de familie en een ontzettend creatief èn actief man! De ‘Kaiser von Hannover’
Klik op et plaatje om naar zijn website te gaan.


Beatrixschoele
Mag vanzels niet ontbreken.
Ien van de twie schoelen waor Jan waarkt.
Klik op et plaetien om naor de webstee te gaon.

Beatrixschool
Mag natuurlijk niet ontbreken.
Eén van de twee scholen waar Jan werkt.
Klik op het plaatje om naar de website te gaan.


Rolpaal
Mag dan vanzels òk niet ontbreken.
De ere schoele waor Jan waarkt.
Klik op et plaetien om naor de webstee te gaon.

Rolpaal
Mag dan natuurlijk òòk niet ontbreken.
De andere school waar Jan werkt.
Klik op het plaatje om naar de website te gaan.