Meziek

Zolange d’r mar meziek in zit.
Now, dat zit d’r eins altied wel in. Meziek is d’r ommes veur elke stemming.
Meziek om naor te luusteren, meziek om zels te maeken.
Alliend of tegere mit eren.
Lees d’r over op disse pagina.

Zolang er maar muziek in zit.
Nou, dat zit er eigenlijk altijd wel in. Muziek is er immers voor elke stemming.
Muziek om naar te luisteren, muziek om zelf te maken.
Alleen of samen met anderen.
Lees er over op deze pagina.

Kompenist

Kompeneren is et halve waark… letterlik
De ere helte is vanzels et schrieven van de teksten

Over dat leste kuj’ meer lezen op de pagina Lietteksten.
Somstieden begint et mit de tekst, somstieden mit de kompesisie…
Componeren is het halve werk… letterlijk
De andere helft is natuurlijk het schrijven van de teksten

Over dat laatste kun je meer lezen op de pagina Lietteksten.
Soms begint het met de tekst, soms met de compositie…

Lees hier meer over et kompeneren...
Zanger

Lieties bedaenken is ien ding.
Mar wat as ze klaor bin?

Jow kun ze veur jowzels holen en now en dan mit een gitaartien jengelen.
Mar et aorigste is wanneer ze zongen wodden veur pebliek vanzels.

En dat kuj’ zels doen, aliiend of tegere. Of dat kunnen ere meensken doen…
Liedjes bedenken is een ding.
Maar wat als ze klaar zijn?

Je kunt ze voor jezelf houden en nu en dan met een gitaartje jengelen.

Maar het aardigste is wanneer ze gezongen worden voor publiek natuurlijk.

En dat kun je zelf doen, aleen of samen. Of dat kunnen andere mensen doen…


Lees hier meer over et zingen...