Solist

Et is leuk waark, eigen kompesisies en teksten over et voetlocht te brengen.
Of dat now tegere mit eren is, of hielemaol alliend.
Of et now om een mooi luusterlietien of een humoristische tekst gaot.
Deur tiedgebrek is et optreden in de loop der jaoren wel op een wat leger pittien kommen te staon, mar de meugelikhied is d'r nog hieltied.
Aj' daor es wat meer over willen weten, of een priesopgaof willen, neme dan gerust kontakt op.
Is allemaol niet zo ingewikkeld, heur. Gewoon even een mailtien sturen.
Over et rippertoire kuj' et ien en aander wel weeromme vienen op disse webstee.Het is leuk werk, eigen composities en teksten over het voetlicht te brengen.
Of dat nu samen met anderen is, of helemaal alleen.
Of het nu om een mooi luisterliedje of een humoristische tekst gaat.
Door tijdgebrek is het optreden in de loop der jaren wel op een wat lager pitje kommen te staan, maar de mogelijkheid is er nog steeds.
Als je daar eens wat meer over wilt weten, of een prijsopgaaf wilt, neem dan gerust contact op.
Is allemaal niet zo ingewikkeld, hoor. Gewoon even een mailtje sturen.
Over het repertoire kun je het een en ander wel terug vinden op deze website.