Schrieveri’j

Et is best een perbleem meer hobby's te hebben as vri'je tied.
An de ere kaant is et vanzels ok juust mooi d'r meerdere hobby's op nao te holen. Dan hoej' jow nooit te vervelen.
Ien van die hobby's is schrieven. Verhaelties, gedichies, stripverhaelties, van alles wat.Op disse pagina kuj' daor et ien en aander over èn van lezen.
Het is best een probleem meer hobby's te hebben dan vrije tijd.
An de andere kant is het natuurlijk ook juist mooi om er meerdere hobby's op na te houden. Dan hoef je je nooit te vervelen.
Eén van die hobby's is schrijven. Verhaaltjes, gedichtjes, stripverhaaltjes, van alles wat.Op deze pagina kun je daar het één en ander over èn van lezen.

Boeken

Bi'j 'Schrieveri'j' daenk' ie vanzels in et veurste plak an boeken.
Daorvan schreef Jan d'r een stok of wat. Hiernaost ziej' de covers daorvan.
Diels bin dat pepieren boeken, mar diels ok e-books.
Die lesten kuj' votendaolik lezen, deur op de cover te klikken.
Bij 'Schrijverij' denk je natuurlijk in de eerste plaats aan boeken.
Daarvan schreef Jan er een stuk of wat. Hiernaast zie je de covers daarvan.
Deels zijn dat papieren boeken, maar deels ook e-books.
Die laatsten kun je meteen lezen, door op de cover te klikken.


Lees hier meer over de boeken...

Strips

Strips is een hiel ere schrieftechniek. Mar niet minder aorig om te doen!
Bi'j de boeken hierboven hej' d'r al twie veurbielden van vienen kund: 'Greven in et verleden' en 'Piere en Slakke'.
Van de beide kammeraoden Piere en Slakke het Jan in et verleden een hiele riegel strips tekend. Veur et grootste pat was dat veur de Stellingwarver Spreukelinder, een scheurkelinder die op mennig husien weeromme te vienen is.
Veur de basisschoelejeugd maekte Jan ok strips van Jochem. Dat was in et kaeder van hiemkunde. Van beide series bin een stokmennig veurbielden te bekieken deur op et plaetien van Piere en Slakke (hiernaost) te klikken.
Strips is een geheel anderre schrijftechniek. Maar niet minder leuk om te doen!
Bij de boeken hierboven heb je er al twee voorbeelden van kunnen vinden: 'Greven in et verleden' en 'Piere en Slakke'.
Van de beide kameraden Piere en Slakke heeft jan in het verleden een hele serie strips getekend. Voor het grootste deel was dat voor de Stellingwarver Spreukekelinder, een scheurkalender die op menig toilet terug te vinden is.
Voor de basisschooljeugd maakte Jan ook strips van Jochem. Dat was in het kader van heemkunde. Van beide series zijn er een stuk of wat voorbeelden te bekijken door op het plaatje van Piere en Slakke (hiernaast) te klikken.


Lees hier meer over de strips...

Revue en musical

Tiedrovend mar ommeraek leuk om te doen...
et schrieven van musicals, revues, sketches en zo veerder.
Dat gebeurt over et algemien in opdracht. Liekas veur et 75-jaorig bestaon van de Tuundorpschoele in Wolvege, et 600-jaorig bestaon van Ni'jehooltpae of 100 jaor Dorpsbelang Steggerde.
Mar ok musicals as 'Et kastverhael anno now' of sketches veur de theatertour 'We nemen Pieter bi'j de Poot' van de Stuyvesant Sailors. Hierover kuj' lezen op de pagina 'Revue, musical en meer'.
Tijdrovend maar ontzettend leuk om te doen...
het schrijven van musicals, revues, sketches en zo meer.
Dat gebeurt over het algemeen in opdracht. Zoals voor het 75-jarig bestaan van de Tuundorpschool in Wolvega, het 600-jarig bestaan van Nijeholtpade of 100 jaar Dorpsbelang Steggerda.
Maar ook musicals als 'Et kastverhael anno now' of sketches voor de theatertour 'We nemen Pieter bi'j de Poot' van de Stuyvesant Sailors. Hierover kun je lezen op de pagina 'Revue, musical en meer'.


Lees hier meer over revue, musical en meer...

Riemels, verhaelen en zo meer

Riemels kennen we allemaole. Al is et mar van de Sunderklaostied.
Ik nuum dat in elk geval niet zomar gedichten. Een gedicht het neffens mi’j wat meer keliber. Waj’ van mi’j op disse webstee vienen zullen, vaalt dan ok grotendeels in de kattegerie ‘riemels’. Al zit d’r ok wel es een gedichien tussen. Is et nog te volgen?
Bi’j de riemels doe ’k nog wat kotte verhaelties en een peer columns. Van alles wat op iene bulte dus.
En dan he’k et nog niet had over die tegeltieswiesheden, diej’ hiernaost lezen kun.
Rijmels kennen we allemaal. Al is het maar van de Sinterklaastijd.
Ik noem dat in elk geval niet zomaar gedichten. Een gedicht heeft volgens mij wat meer kaliber. Wat je van mij op deze website vinden zal, valt dan ok grotendeels in de categorie ‘rijmels’. Al zit er ook wel eens een gedichtje tussen. Is het nog te volgen?
Bij de rijmels doe ik nog wat korte verhaaltjes en een paar columns. Van alles wat op één hoop dus.
En dan heb ik het nog niet gehad over die tegeltjeswijsheden, die je hiernaast kunt lezen.


Lees hier meer over de riemels en verhaelen...

Lietteksten

Meziek is, as et d’r op an komt, waorschienlik mien aldergrootste hobby. Daorover kuj’ lezen op de pagina Meziek. Et is dan ok niet verwonderlik, da’k in mien leven al hiel wat lietteksten maekt hebbe. Of et now veur mezels is om mit op te treden, of veur eren. Hoewel ok daorbi’j mien veurkeur uutgaot naor teksten mit een knipoge, bin d’r ok wel aorig wat serieuze teksten uutroegeld. Muziek is, als het er op aan komt, waarschijnlijk mijn allergrootste hobby. Daarover kun je lezen op de pagina Muziek. Het is dan ook niet verwonderlijk, dat ik in mijn leven al heel wat liedteksten heb gemaakt. Of het nu voor mezelf is om mee op te treden, of voor anderen. Hoewel ook daarbij mijn voorkoor uitgaat naar teksten met een knipoog, zijn er ook wel aardig wat serieuze teksten uitgerold.


Lees hier meer over de lietteksten…


Cryppics

Hiel wat eers, mar het toch ok wel mit schrieveri’je van doen.
Cryppics bin bieldpuzzels in de trand van Dr. Denker (de kastpuzzel van et Dagblad van et Noorden).
Cryppics het een facebookpagina, waor aj’ volop puzzelen kun.
Allegeer puzzels over de aktualiteit.
Cryppics het ok een website, waor as nog meer puzzelmeugelikheden beschreven staon.
Om in de smaek te kommen, staon links een viertal cryppics die alle vier mit voegels te maeken hebben. Drie puzzels vertegenwoordigen voegelsoorten, iene een term die (onder meer) mit voegels te maeken het.
Koj’ d’r niet uut?
Woj’ daor gremietig van?
Dan kuj’ onderan disse pagina de antwoorden lezen.
Oh ja, cryppics bin altied Nederlaanstalig.
Heel iets anders, maar heeft toch ook wel met schrijverij te maken.
Cryppics zijn beeldpuzzels in de trand van Dr. Denker (de kerstpuzzel van het Dagblad van het Noorden). Cryppics heeft een facebookpagina, waar je volop kunt puzzelen. Allemaal puzzels over de actualiteit. Cryppics heeft ook een website, waar nog meer puzzelmogelijkheden beschreven staan.
Om in de smaak te komen, staan links een viertal cryppics die alle vier met vogels te maken hebben. Drie puzzels vertegenwoordigen vogelsoorten, eentje een term die (onder meer) met vogels te maken heeft.
Kom je er niet uit? Word je daar geprikkeld van? Dan kun je onderaan deze pagina de antwoorden lezen.
Oh ja, cryppics zijn altijd Nederlandstalig.


Lees hier meer over cryppics…Oplossings cryppics op disse pagina:
* DEESERTEUR = oeverloper
D’r staot deserteur mit een extra ‘e’ d’r in. Een synoniem veur deserteur is overloper. Die extra ‘e’ d’r in en klaor is kees.
* Een boom mit een eerpel wodt vanzels een boompieper * FEE BELEDIG = leefgebied
Let op de aanwiezing d’r onder. Dat is een puzzel op zich: 0,001 kg A
0,001 kg is een gram, daoraachter staot een A: A na gram = anagram. Oftewel de puzzel FEE BELEDIG is een anagram, de letters moeten dus husseld wodden.
Tja, gien iene zee dat cryppics altied zo simpel bin as de volgende
* Plaetien van een voegel mit een kraene as kop: kraanvogel.
Oplossingen cryppics op deze pagina:
* DEESERTEUR = oeverloper
Er staat deserteur met een extra ‘e’ er in. Een synoniem voor deserteur is overloper. Die extra ‘e’ er in en klaar is kees.
* Een boom met een aardappel wordt natuurlijk een boompieper * FEE BELEDIG = leefgebied
Let op de aanwijzing er onder. Dat is een puzzel op zich: 0,001 kg A
0,001 kg is een gram, daarachter staat een A: A na gram = anagram. Oftewel de puzzel FEE BELEDIG is een anagram, de letters moeten dus gehusseld worden.
Tja, niemand zei dat cryppics altijd zo simpel zijn als de volgende
* Plaatje van een vogel met een kraan als kop: kraanvogel.