Cryppics

Op et plaetien staon Meester Mijmer en Professor Prakkizeer, de alter ego’s van de mannen aachter cryppics.
Twie onderwiesmeensken in hatte en nieren
De iene waarkzem in et veurtgezet onderwies, de ere in et basisonderwies.
Mit een passie veur cryppics, meziek….en whiskey (mar dat terziede)
Over cryppics kuj’ alles lezen op heur webstee.

Op het plaatje staan Meester Mijmer en Professor Prakkizeer, de alter ego’s van de mannen achter cryppics.
Twee onderwijsmensen in hart en nieren
De een werkzaam in het voortgezet onderwijs, de andere in het basisonderwijs.
Met een passie voor cryppics, muziek….en whiskey (maar dat terzijde)
Over cryppics kun je alles lezen op hun website.

Cryptische bieldpuzzels
Dat is wat cryppics eins bin.
Bi’j et oplossen van de cryppics is et zaek niet alliend te kieken naor de ofbielding op zich.
Ok de kleur, vorm, grootte en plak van de ofbeeldings geven infermaosie.
Butendat wodden d’r soms extra anwiezings in de puzzel verwarkt.
Saemen puzzelen mit cryppics is extra leuk. Luudop daenkend kommen jow tegere tot verrassende risseltaoten.
Zo is de oplossing van de cryppic ’Buick of Subaru’ die op et plaetien rechts te zien is: autobom. Ommes, Buick en Subaru bin beide een automark en bi’j beide ligt de ‘b’ omme… auto b om.
En de cryppic daornaost het vanzels as oplossing: islamabad.
Omgekeerd, as ik vertelle dat d’r ok een cryppic tussen staot waorvan de oplossing klopjacht wezen moet, weten jow ‘m vast wel te vienen.
Cryptische beeldpuzzels
Dat is wat cryppics eigenlijk zijn.
Bij het oplossen van de cryppics is het zaak niet alleen te kijken naar de afbeelding op zich.
Ook de kleur, vorm, grootte en plaats van de afbeeldingen geven informatie.
Bovendien worden er soms extra aanwijzingen in de puzzel verwerkt.
Samen puzzelen met cryppics is extra leuk. Hardop denkend kom je samen tot verrassende resultaten.
Zo is de oplossing van de cryppic ’Buick of Subaru’ die op het plaatje rechts te zien is: autobom. Immers, Buick en Subaru zijn beide een automerk en bij beide ligt de ‘b’ om… auto b om.
En de cryppic daarnaast heeft natuurlijk als oplossing: islamabad.
Omgekeerd, als ik vertel dat er ook een cryppic tussen staat waarvan de oplossing klopjacht moet zijn, weet je hem vast wel te vinden.

Weeromme naor/terug naar 'Schrieveri'je'...

Cryppics op Facebook
Cryppics het ok een facebookpagina. Daor wodt mit grote riegelmaot een ni’je cryppic plaetst.
Die cryppics hebben ien ding gemien: ze gaon altied over de aktualiteit. Dat, aj’ et ni’js een betien volgen, bin de oplossings wel te vienen.
Links ziej’ de meerst aktuele cryppic op oonze facebookpagina. Aj’ op et plaetien klikken, gaoj’ votendaolik naor die facebookpagina toe (in een ni’j tabblad). Kuj’ dus mooi even mitpuzzelen.
Oh ja, en vergeet dan niet oonze facebookpagina te ‘liken’.

Aj’ op oonze Cryppics-webstee kieken, ziej’ dat d’r nog meer meugelikheden bin om mit cryppics an de slag te gaon. Bi’jgelieks deur een Cryptrip (cryppics-puzzeltocht) te lopen of fietsen.
Of veur op jow waark as een zonuumde Crypbreak…
Cryppics op Facebook
Cryppics heeft ook een facebookpagina. Daar wordt met grote regelmat een nieuwe cryppic geplaatst.
Die cryppics hebben één ding gemeen: ze gaan altijd over de actualiteit. Dus, als je het nieuws een beetje volgt, zijn de oplossingen wel te vinden.
Links zie je de meest actuele cryppic op onze facebookpagina. Als je op het plaatje klikt, ga je meteen naar die facebookpagina toe (in een nieuw tabblad). Kun je dus mooi even meepuzzelen.
Oh ja, en vergeet dan niet onze facebookpagina te ‘liken’.

Als je op onze Cryppics-website kijkt, zie je dat er nog meer mogelijkheden zijn om met cryppics aan de slag te gaan. Bijvoorbeeld door een Cryptrip (cryppics-puzzeltocht) te lopen of fietsen. Of voor op je werk als een zogenaamde Crypbreak…

Weeromme naor/terug naar 'Schrieveri'je'...