Strips

Een ere vorm van schrieven waor as ik mi'j mit doende hool, is et maeken van strips.
Zo he'k jaorenlaank strips tekend van Piere en Slakke.
Disse beide kammeraoden hebben zo heur eigen kiek op de wereld. Altied mit een kwinkslag, mar meerstentieds wel mit een serieuze ondertoon. De strips van Piere en Slakke verschenen jaoren op ri'j op de Stellingwarver Spreukekelinder.
Een eer stripfiguur van mien haand is Jochem.
Jochem is de slimste niet, mar beleeft wel aorige aoventuren.
De strips van Jochem tekende en schreef ik veur et vak hiemkunde, dat op 'e basisschoelen in de Stellingwarven geven wodt.
Een stokmennig strips van Piere en Slakke en van Jochem kuj' daelelaeden op mien daelelaedpagina.

Een andere vorm van schrijven waar ik mij mee bezig houd, is het maken van strips.
Zo heb ik jarenlang strips getekend van Piere en Slakke.
Deze beide kameraden hebben zo hun eigen blik op de wereld. Altijd met een kwinkslag, maar meestal wel met een serieuze ondertoon. De strips van Piere en Slakke verschenen jaren op rij op de Stellingwarver Spreukekelinder.
Een ander stripfiguur van mijn hand is Jochem.
Jochem is de slimste niet, maar beleeft wel aardige avonturen.
De strips van Jochem tekende en schreef ik voor het vak heemkunde, dat op de basisscholen in de Stellingwarven gegeven wordt.
Een aantal strips van Piere en Slakke en van Jochem kun je downloaden op mijn downloadpagina.

Piere en Slakke
Twie dikke maoten.
Meugen graeg mit mekeer fileseferen over et leven van alle dag en de aktualiteit.
Krek aj' daenken: 'Daor komt nooit een zinnig woord uut' woj' verrast deur een verstaandige opmarking van ien van de twee.
Hiernaost ziej' een stokmennig strips van de beide heren veurbi'j kommen. Zeuven daegen per weke, want et bin per slot van rekening 'weekdieren'.
Van Piere en Slakke verschenen ok een stripboekien en et stripboek 'Greven in et verleden'. Meer daorover op de pagina 'Boeken'.Piere en Slakke
Twie dikke maten.
Mogen graag met elkaar filosoferen over het leven van alle dag en de aktualiteit.
Net als je denkt: 'Daar komt nooit een zinnig woord uit' word je verrast door een verstandige opmerking van een van de twee.
Hiernaast zie je een aantal strips van de beide heren voorbij komen. Zeven dagen per week, want het zijn ten slotte 'weekdieren'.
Van Piere en Slakke verschenen ook een stripboekje en het stripboek 'Greven in et verleden'. Meer daarover op de pagina 'Boeken'.Weeromme naor/terug naar 'Schrieveri'je'...En soms kom ie in de kraante of op de tillevisie ok wel vremde, leuke, aorige berichten tegen die uutneudigen tot een Piere-en-Slakke-strip.

En soms kom je in de krant of op de televisie ook wel vreemde, leuke, aardige berichten tegen die uitnodigen tot een Piere-en-Slakke-strip.Weeromme naor/terug naar 'Schrieveri'je'...

Jochem, tja... wat moe'k daor es van zeggen?
Niet et grootste locht, da's wel dudelik.
Op de ien of ere meniere komt dat mannegien hieltied weer in vremde situaosies te lane.
Mar gelokkig lopt et eins altied wel weer goed of.
Kiek mar es naor de strips hiernaost.Jochem, tja... wat moet ik daar eens van zeggen?
Niet het grootste licht, da's wel duidelijk.
Op de één of andere manier komt dat mannetje altijd weer in vreemde situaties terecht.
Maar gelukkig loopt het eigenlijk altijd wel weer goed af.
Kijk maar eens naar de strips hiernaast.Weeromme naor/terug naar 'Schrieveri'je'...