welkom op mien webstee

Mooi daj' even daelekommen
Op mien webstee vien ie infermaosie
over...
mien schrieveri'je,
mien mezikaole beslommeringen,
mien fotografie
en over ere kreatieve fratsen

Een protte wille!
Mooi dat je even langskomt
Op mijn website vind je informatie
over...
mijn schrijverij,
mijn muzikale beslommeringen,
mijn fotografie
en over andere creatieve fratsen

Veel plezier!

Schrieveri'j

Over boeken, riemels, stripverhaelen, teniel, cryppics, musicals, revues en nog meer...

Over boeken, rijmelarij, stripverhalen, toneel, cryppics, musicals, revues en nog meer...

Lees meer

Meziek

Wat d'r altied is: meziek.
Om naor te luusteren, om te maeken, om te verzinnen...

Wat er altijd is: muziek.
Om naar te luisteren, om te maken, om te verzinnen...

Lees meer

Fotografie

Mooi now, die wereld om oons henne? Et is slim de muuite weerd, dat vaaste te leggen mit een camera

Mooi hè, die wereld om ons heen? Het is erg de moeite waard, dat vast te leggen met een camera

Lees meer

Op 19 meert 2024
verscheen d'r een podcast van Huus en Hiem
waorin as Elizabeth Bergsma een ure laank
in gesprek gaot mit Jan
over zien meziek, zien schrieveri'j en zoks zomeer
De podcast kuj' hieronder beluusteren:
Op 19 maart 2024
verscheen er een podcast van Huus en Hiem
waarin Elizabeth Bergsma een uur lang
in gesprek gaat met Jan
over zijn muziek, zijn schrijverij en zo meer
De podcast kun je hieronder beluisteren:

Jan Oosterhof…

in de baos zien tied directeur basisonderwies;
in mien eigen tied echtgenoot, vader en doende mit allerhaande kreatieve aktiviteiten

in de baas z’n tijd directeur basisonderwijs;
in mijn eigen tijd echtgenoot, vader en bezig met allerhande creatieve activiteiten