welkom op mien webstee

Mooi daj' even daelekommen
Op mien webstee vien ie infermaosie
over...
mien schrieveri'je,
mien mezikaole beslommeringen,
mien fotografie
en over ere kreatieve fratsen

Een protte wille!
Mooi dat je even langskomt
Op mijn website vind je informatie over...
mijn schrijverij,
mijn muzikale beslommeringen,
mijn fotografie
en over andere creatieve fratsen

Veel plezier!

Schrieveri'j

Over boeken, riemels, stripverhaelen, teniel, cryppics, musicals, revues en nog meer...

Over boeken, rijmelarij, stripverhalen, toneel, cryppics, musicals, revues en nog meer...

Lees meer

Meziek

Wat d'r altied is: meziek.
Om naor te luusteren, om te maeken, om te verzinnen...

Wat er altijd is: muziek.
Om naar te luisteren, om te maken, om te verzinnen...

Lees meer

Fotografie

Mooi now, die wereld om oons henne? Et is slim de muuite weerd, dat vaaste te leggen mit een camera

Mooi hè, die wereld om ons heen? Het is erg de moeite waard, dat vast te leggen met een camera

Lees meer

Jan Oosterhof…

in de baos zien tied directeur basisonderwies;
in mien eigen tied echtgenoot, vader en doende mit allerhaande kreatieve aktiviteiten

in de baas z’n tijd directeur basisonderwijs;
in mijn eigen tijd echtgenoot, vader en bezig met allerhande creatieve activiteiten