Daelelaeden

Veur de liefhebber.
Mochten jow et aorig vienen een lietien, gedichien of wat eers te bewaeren om laeter nog es te bekieken, dan kuj’ op disse pagina et ien en aander vienen.
Veur eigen gebruuk is dat gien inkeld perbleem.
Willen jow zaeken bruken veur wat veur gelegenhied dan ok, neem dan van teveuren even kontakt op.
Voor de liefhebber.
Mocht je het leuk vinden een liedje, gedichtje of wat anders te bewaren om later nog eens te bekijken, dan kun je op deze pagina het één en ander vinden.
Voor eigen gebruik is dat geen enkel probleem.
Wil je zaken gebruiken voor wat voor gelegenheid dan ook, neem dan van tevoren even contact op.
Om te lezen…
Boeken (e-pub) veur op jow e-reader of verhaelties in pdf.
De titels diej’ rechts zien staon kuj’ daelelaeden deur ze an te klikken.
De boeken kuj’ via de pagina Boeken ok drekt op jow computer, tablet of smartphone lezen.
Een protte leesplezier!

Om te lezen…
Boeken (e-pub) voor op je e-reader of verhaaltjes in pdf.
De titels die je rechts ziet staan kun je downloaden door ze aan te klikken.
De boeken kun je via de pagina Boeken ook direct op je computer, tablet of smartphone lezen.
Veel leesplezier!

Om te zingen…
Diverse lietteksten in pdf.
De titels diej’ links zien staon kuj’ daelelaeden deur ze an te klikken.
Een riegel lietteksten, veurnaemelik van de ceedee's Stroffelen... en staon gaon en Zunnecremekussies.

Om te zingen…
Diverse liedteksten in pdf.
De titels die je links ziet staan kun je downloaden door ze aan te klikken.
Een aantal liedteksten, voornamelijk van de ceedee's Stroffelen... en staon gaon en Zunnecremekussies.

Om te gniezen…
Strips van Piere en Slakke en van Jochem
Klik rechts op een titel om de bi'jbeheurende strip te bekieken en eventueel daele te laeden.
Kiek zels mar even hoe snugger disse drie feguren eins bin.

Om te gniffelen…
Strips van Piere en Slakke en van Jochem
Klik rechts op een titel om de bijbehorende strip te bekijken en eventueel te downloaden.
Kijk zelf maar even hoe snugger deze drie figuren eigenlijk zijn.

Om te speulen…
Vier complete revues/musicals in pdf.
De titels diej’ links zien staon kuj’ daelelaeden deur ze an te klikken.
Om es deur te lezen, aj' dat aorig vienen.

Om te spelen…
Vier complete revues/musicals in pdf.
De titels die je links ziet staan kun je downloaden door ze aan te klikken.
Om eens door te lezen, als je dat leuk vindt.

Pieter Poot
Op 15 oktober 2016 speulden de Stuyvesant Sailors uut Wolvege in De Meenthe (Stienwiek) et theaterpergramme "Stuyvesant Sailors nemen Pieter bi'j de poot".
De teksten van de sketches en van een stokmennig lieties schreef Jan.
Jow kun ze hier daelelaeden of online bekieken.

Pieter Poot
Op 15 oktober 2016 speelden de Stuyvesant Sailors uit Wolvega in De Meenthe (Steenwijk) het theaterprogramma "Stuyvesant Sailors nemen Pieter bi'j de poot".
De teksten van de sketches en van een aantal liedjes schreef Jan.
Je kunt ze hier downloaden of online bekijken.

Pieter Poot
Op 28 oktober 2018 prissenteerden de Stuyvesant Sailors uut Wolvege in De Meenthe (Stienwiek) heur twiede theaterpergramme "Hebben jim et al heurd?".
De teksten van de sketches schreef ok disse keer Jan.
Jow kun ze hier daelelaeden of online bekieken.

Pieter Poot
Op 28 oktober 2018 presenteerden de Stuyvesant Sailors uit Wolvega in De Meenthe (Steenwijk) hun tweede theaterprogramma "Hebben jim et al heurd?".
De teksten van de sketches schreef ook deze keer Jan.
Je kunt ze hier downloaden of online bekijken.