Kompenist

Wat een kompesisie een mooie, een goeie kompesisie maekt…daorover valt te twisten. Wat de ien mooi vient, vient de ere hielemaole niks.
Hé, dat liekt nogal op de pagina ‘Lietteksten’…
In de meerste gevallen gaon kompesisie en tekstschrieven saemen. Daorbi’j zal de iene keer de kompesisie d’r eerst wezen. Bi’jgelieks omreden jow al speulend een aorig riedeltien vunnen hebben. In dat geval is et vanzels de keunst een passende tekst te bedaenken.
De ere keer is de tekst d’r as eerste. Dan begint et mit et goed in jow opnemen van die tekst en een daorbi’j passend akkoordeschema en melodie te vienen.
In mien geval gebruuk ik daor et vaekst mien gitaar bi’j, mar ik kroepe ok wel es aachter mien synthesizer. Een stokmennig kompesisies kuj’ hieronder beluusteren .

Wat een compositie een mooie, een goede compositie maakt…daarover valt te twisten. Wat de één mooi vindt, vindt de ander helemaal niks.
Hé, dat lijkt nogal op de pagina ‘Lietteksten’…
In de meeste gevallen gaan compositie en tekstschrijven samen. Daarbij zal de ene keer de compositie er eerst zijn. Bijvoorbeeld omdat je al spelend een aardig deuntje gevonden hebt.
In dat geval is het natuurlijk de kunst een passende tekst te bedenken.
De andere keer is de tekst er als eerste.
Dan begint het met het goed in je opnemen van die tekst en een daarbij passend akkoordenschema en melodie te vinden.
In mijn geval gebruik ik daar het vaakst mijn gitaar bij, maar ik kruip ook wel eens achter mijn synthesizer. Een aantal composities kun je hieronder beluisteren .

Stroffelen… en staon gaon
is de eerste van twie deur mi’j uutbrochte ceedees
Op disse ceedee staot een twaelftal nommers.
Variërend van luusterlieties tot een slordige drie menuten oonzin:
01. Dwaelen
02. Zappen
03. Schulke
04. Haarm
05. Stroffelen
06. Soezen
07. Graddus
08. Verleuren
09. Karkbazar
10. Knillis
11. Traonen
12. Kortjakje

Van een stok of wat van disse nommers kuj’ hieronder een fragment beluusteren.
Et nommer ‘Soezen’ is deur et Nedersaksisch Vocaal Ensemble bewarkt tot koornommer en in heur rippetoire opneumen.
Een ommeraek mooie bewarking trouwens.

Stroffelen… en staon gaon kuj’ bestellen à
€ 12,00 (da’s inclusief de verzeendkosten) deur een E-MAIL te sturen.
Stroffelen… en staon gaon
is de eerste van twee door mij uitgebrachte ceedees
Op deze ceedee staat een twaalftal nummers.
Variërend van luisterliedjes tot een slordige drie minuten onzin:
01. Dwaelen
02. Zappen
03. Schulke
04. Haarm
05. Stroffelen
06. Soezen
07. Graddus
08. Verleuren
09. Karkbazar
10. Knillis
11. Traonen
12. Kortjakje

Van een paar van deze nummers kun je hieronder een fragment beluisteren.
Het nummer ‘Soezen’ is door het Nedersaksisch Vocaal Ensemble bewerkt tot koornummer en in hun repertoire opgenomen.
Een heel erg mooie bewerking trouwens.

Stroffelen… en staon gaon kun je bestellen à € 12,00 (da’s inclusief de verzendkosten) door een E-MAIL te sturen.

Zappen:

Soezen:

Karkbazar:

Traonen:

Zunnecremekussies
is de twiede van twie deur mi’j uutbrochte ceedees
Op disse ceedee staon vuuftien nommers.
Daoronder drie bewarkingen van nommers van de "Wise Guys", een Duutse a capella-groep.
Uuteraord mit toestemming.
01. Zunnecremekussies
02. Kiender
03. Powervrouw
04. King of the road
05. Sperwer
06. Verleuren
07. Maegien lach now toch
08. Traonen
09. Sukelaodekoekies
10. Herinneringen
11. Stinken jonge
12. 'k Wol et wel es weten
13. Soezen
14. Pieter Pelle
15 Stanley

Van een stok of wat van disse nommers kuj’ hieronder weer een fragment beluusteren.

Zunnecremekussies kuj’ bestellen à
€ 12,00 (da’s inclusief de verzeendkosten) deur een E-MAIL te sturen.
Zunnecremekussies
is de tweede van twee door mij uitgebrachte ceedees
Op deze ceedee staan vijftien nummers.
Daaronder drie bewerkingen van nummers van de "Wise Guys", een Duitse a capella-groep.
Uiteraard met toestemming.
01. Zunnecremekussies
02. Kiender
03. Powervrouw
04. King of the road
05. Sperwer
06. Verleuren
07. Maegien lach now toch
08. Traonen
09. Sukelaodekoekies
10. Herinneringen
11. Stinken jonge
12. 'k Wol et wel es weten
13. Soezen
14. Pieter Pelle
15 Stanley

Van een paar van deze nummers kun je hieronder weer een fragment beluisteren.

Zunnecremekussies kun je bestellen à
€ 12,00 (da’s inclusief de verzendkosten) door een E-MAIL te sturen.

Zunnecremekussies:

Kiender:

Powervrouw:

King of the road: