Zanger

Zingen is een mooi tiedverdrief. Alliend of tegere mit eren.
Et veurdiel van alliend zingen is vanzels, daj’ mit gien meensk rekening hoeven te holen en zingen kunnen waj’ willen. Et veurdiel van zingen mit eren is vanzels, dat et een stok gezelliger is èn daj’ meerstemmig zingen kunnen. Moej’ et alderdeegst al iens wodden over et rippertoire.
Op disse pagina gaot et over de activiteiten van Jan in de rol van zanger.
Kiek ok es op de pagina Tumulte om meer te lezen over dit satb-koor uut Wolvege.

Zingen is een mooi tijdverdrijf. Alleen of samen met anderen.
Het voordeel van alleen zingen is natuurlijk, dat je met niemand rekening hoeft te houden en kunt zingen wat je wilt. Het voordeel van zingen met anderen is natuurlijk, dat het een stuk gezelliger is èn dat je meerstemmig kunt zingen. Moet je het echter wel eens worden over het repertoire.
Op deze pagina gaat het over de activiteiten van Jan in de rol van zanger.
Kijk ook eens op de pagina Tumulte om meer te lezen over dit satb-koor uit Wolvega.

Op de plaanken
Et is ommeraek leuk now en dan jow keunsten es veur een pebliek te vertonen.
Dat doe’k al jaoren, alhoewel et de leste jaoren wat minder frequent gebeurt as wel west het. Da’s een keuze.
Et begon eins, in een gries verleden, mit et cabaretgezelschop The Flying Stars.
Zingen, tenielspeulen, soms mit eigen teksten.
Nao hier een stokmennig jaoren actief west te hebben, was et mooi west.
Min of meer toevallig gong et al rap veerder mit optredens tegere mit Lieske Schiere, onder de naeme ‘Krieties’.
Die naeme slaot op et beroep van dit duo: beide waarken in et onderwies.
Et rippertoire was dus niet zozeer kritisch, mar krieties bin die dingen waor as meesters en juffen vroeger mit op et schoelebod schreven: krijtjes.
Hiel wat jaoren struunden we de ommekriten of om oons pergramme te speulen veur boeren, burgers en butenlui.
De meerste teksten op de pagina ‘Lietteksten’ stammen uut disse periode.

De leste jaoren doe ik optredens alliend, mit mien maoten van 'Klebienders', of now en dan mit et koor Tumulte.
Die solo-optredens bin in principe altied in et Stellingwarfs, mar dat hoeft vanzels niet beslist. Een optreden is meer dan een riegeltien lieties aachter mekeer. D’r zit altied wat cabaratesks, wat kleinkeunsterigs in. Bliekber zit dat cabaret toch in de genen. Mar dat maekt een optreden dan ok wel een stok smeuïger. De optredens mit 'Klebienders' bin niet inkeld in et Stellingwarfs, mar in alderhaande taelen. Meerstentieds a capella.

Meer info of boeken?
Interesse in een optreden veur jow vereniging, buurt of wat dan ok?
Stuur dan mar es een E-MAIL veur meer infermaosie.
Voor info over, of het boeken van, 'Klebienders' kunt u natuurlijk ook mailen
Op de planken
Het is ontzettend leuk nu en dan je kunsten eens voor een publiek te vertonen. Dat doe ik al jaren, alhoewel het de laatste jaren wat minder frequent gebeurt als wel geweest is. Da’s een keuze.
Het begon eigenlijk, in een grijs verleden, met het cabaretgezelschap The Flying Stars. Zingen, toneelspelen, soms met eigen teksten.
Na hier een aantal jaren actief te zijn geweest, was et mooi geweest.
Min of meer toevallig ging het al snel verder met optredens samen met Lieske Schiere, onder de naam ‘Krieties’. Die naam slaat op het beroep van dit duo: beide werken in het onderwijs. Het repertoire was dus niet zozeer kritisch, maar krieties zijn die dingen waar meesters en juffen vroeger mee op het schoolbord schreven: krijtjes.
Heel wat jaren struinden we de omgeving af om ons programma te spelen voor boeren, burgers en buitenlui.
De meeste teksten op de pagina ‘Lietteksten’ stammen uit deze periode.

De laatste jaren doe ik optredens alleen, met mijn maten van 'Klebienders', of nu en dan met het koor Tumulte.
Die solo-optredens zijn in principe altijd in het Stellingwerfs, maar dat hoeft natuurlijk niet beslist. Een optreden is meer dan een rij liedjes achter elkaar. Er zit altijd iets cabaratesks, iets kleinkunsterigs in. Blijkbaar zit dat cabaret toch in de genen. Maar dat maakt een optreden dan ook wel een stok smeuïger. De optredens met 'Klebienders' zijn niet alleen in het Stellingwerfs, maar in allerlei talen. Meestal a capella.

Meer info of boeken?
Interesse in een optreden voor jouw vereniging, buurt of wat dan ook?
Stuur dan maar es een E-MAIL
voor meer informatie over een optreden van Jan alleen. Voor info over, of het boeken van, 'Klebienders' kunt u natuurlijk ook mailen