Over et voetlocht

Mit meziek kuj' jow in jow ientien ommeraek vermaeken.
Mar om d'r ok ere meensken mit te vermaeken is op zien tied òk de muite weerd
In de loop der jaoren deed Jan dat op verscheidene menieren .
Dat begon in de tachtiger jaoren van de veurige ieuw bi'j de 'Flying Stars', een cabberetgroep.
Nao een jaor of wat kwam daor et duo 'Krieties' (tegere mit Lieske Schiere) veur in et plak. Dat duo het jaorenlaank aktief west mit zingen en speulen in et Stellingwarfs.
Tussendeur weren d'r ok wel optredens alliend.
In 2011 gebeurde et onverwaachte: Jan wodde lid van een ni'j op te starten koor, Tumulte. Tot lest 2016 bleef hi'j bi'j dit koor zingen.
En vandaege de dag is et Klebienders, waor as de muzikaole kreativiteit botvierd wodt. Tegere mit Johnny Mulder en Bauke Modderman. Klebienders brengt een, veurnaemelik a capella, varieerd rippetoire. Een flink portien humor, kombineerd mit mooie driestemmige ballads en zo meer.
De pagina's in disse rebriek vertellen wat meer over disse aktiviteiten op de plaanken.

Met muziek kun je je in je eentje bijzonder vermaken.
Maar om er ook andere mensen mee te vermaken is op z'n tijd òòk de moeite waard
In de loop der jaren deed Jan dat op verschillendene manieren .
Dat begon in de tachtiger jaren van de vorige eeuw bij de 'Flying Stars', een cabaretgroep.
Na een jaar of wat kwam daar het duo 'Krieties' (samen met Lieske Schiere) voor in de plek. Dat duo heeft jarenlang actief geweest met zingen en spelen in het Stellingwerfs.
Tussendoor waren er ook wel optredens alleen.
In 2011 gebeurde het onverwachte: Jan werd lid van een nieuw op te starten koor, Tumulte. Tot eind 2016 bleef hij bij dit koor zingen.
En vandaag de dag is het Klebienders, waar de muzikale creativiteit gebotvierd wordt. Samen met Johnny Mulder en Bauke Modderman. Klebienders brengt een, voornamelik a capella, gevarieerd repertoire. Een flinke portie humor, gecombineerd met mooie driestemmige ballads en zo meer.
De pagina's in deze rubriek vertellen wat meer over deze activiteiten op de planken.