Klebienders

In 2017, bi’j et eerste Theaterfestival in De Hoeve (doe cultureel heufddorp) wodden de Klebienders ‘geboren’.
Klebiender is een Stellingwarfs woord, dat onder meer ‘snoeshaene’ betekent.
Now… en dat dekt de laeding wel aorig aj’ dit illustere koppel zien en heuren.
Alhoewel, jow staon d’r wis versteld van as d’r een mooi luusterlieten veurbi’j komt. Misschien toch krek een betien meer as snoeshaenen?
Klebienders bestaot, naost Jan Oosterhof, uut Bauke Modderman en Johnny Mulder. Wat ze brengen is veurnaemelik a capella, al jengelt d’r now en dan ok wel es een gitaar mit.
Et rippetoir is ofwisselend en komt uutstekend tot zien recht op theaterfestivals, markten, braderieën en zo meer.
Mooie lieties, al dan niet zels schreven, en een hiele protte fleurighied.
Boeken kan deur even een mailtien te sturen.
Jow kun oons vanzels ok even bezuken op facebook.
In 2017, bij het eerste Theaterfestival in De Hoeve (toen cultureel hoofddorp) werden de Klebienders ‘geboren’.
Klebiender is een Stellingwerfs woord, dat onder meer ‘snoeshaan’ betekent.
Nou… en dat dekt de lading wel aardig als je dit illustere koppel ziet en hoort.
Alhoewel, je staat er vast versteld van als er een mooi luisterliedje voorbij komt. Misschien toch net een beetje meer dan snoeshanen?
Klebienders bestaat, naast Jan Oosterhof, uit Bauke Modderman en Johnny Mulder. Wat ze brengen is voornamelijk a capella, al jengelt er nu en dan ook wel es een gitaar mee.
Het repertoire is afwisselend en komt uitstekend tot z’n recht op theaterfestivals, markten, braderieën en zo meer.
Mooie liedjes, al dan niet zelf geschreven, en heel veel fleurigheid.
Boeken kan door even een mailtje te sturen.
Je kunt ons natuurlijk ook even bezoeken op facebook.
Dit brengen Klebienders
Et rippetoire van Klebienders is in et Stellingwarfs, et Nederlaans, et Engels….
Een ofwisseling van maffe, mooie, verrassende lieties.
En dat overwegend a capella.
De meerstemmighied geft vanzels krek dat betien extra.
Omreden Klebienders bi’j heur optreden graeg et kontakt mit et publiek zuken, kommen ze prima tot heur recht op plakken waor meensken tegere kommen. Liek as festivals, op markten en zo meer.
Mar ok veur et verzorgen van een leuke aovend veur een verieniging of zokszowat bin ze graeg te porren.
Een uutgebreid rippetoir brengt mit zich mit, dat daorbi’j mooi ansleuten wodden kan bi’j verschillende thema’s.
Veur elk wat wils dus.
Op et plaetien hiernaost ziej’ de Klebienders tiedens et Theaterfestival “Hits & Bits” in De Hoeve (2018).
Et thema was hier et world wide web.
De Klebienders verschenen dan ok as vi(e)r(r)ussen.
De vierde man was, zo hadden jow al begrepen, een stille vennoot.
Hi’j had slechts een kleine bi’jdrege an et pergramme mit twie solo’s: ‘Sound of Silence’ en ‘Stil in mij’.
Dit brengen Klebienders
Het repertoire van Klebienders is in het Stellingwerfs, het Nederlands, het Engels….
Een afwisseling van maffe, mooie, verrassende liedjes.
En dat overwegend a capella. De meerstemmigheid geeft natuurlijk net dat beetje extra.
Omdat Klebienders bij hun optreden graag het kontakt met het publiek zoeken, komen ze prima tot hun recht op plekken waar mensen samen komen. Zoals op festivals, op markten en zo meer.
Maar ook voor het verzorgen van een leuke avond voor een vereniging of iets dergelijks zijn ze graag te porren.
Een uitgebreid repertoire brengt met zich mee, dat daarbij mooi aangesloten kan worden bij verschillende thema’s.
Voor elk wat wils dus.
Op het plaatje hiernaast zie je de Klebienders tijdens het Theaterfestival “Hits & Bits” in De Hoeve (2018).
Het thema was hier het world wide web. De Klebienders verschenen dan ook als vi(e)r(r)ussen.
De vierde man was, zo had je al begrepen, een stille vennoot. Hij had slechts een kleine bijdrage aan het programma met twee solo’s: ‘Sound of Silence’ en ‘Stil in mij’.