Krieties

Een protte jaoren het et duo 'Krieties' in de Stellingwarven en omstreken op 'e plaanken staon.
'Krieties' beston uut Lieske Schiere en Jan Oosterhof. Beide kenden mekeer al van het cabberetgezelschop 'Flying Stars'.
De naeme van dit duo komt van et waarkzeme leven van beide leden, et onderwies. Krieties bin van die dingen waor aj' vroeger mit op et schoelebod schreven.
Om gezondhiedsredens kwam d'r helaas een aende an de optredens van et duo.
In jannewaori 2019 kwam Lieske, veul te vroeg, te overlieden.

over et pad
dat jow leupen
kunnen we
urenlaank praoten

mar krek zo
belangriek
bin de sporen
die jow aachterlaoten
Vele jaren heeft het duo 'Krieties' in de Stellingwerven en omstreken op de planken gestaan.
'Krieties' bestond uit Lieske Schiere en Jan Oosterhof. Beide kenden elkaar al van het cabaretgezelschap 'Flying Stars'.
De naam van dit duo komt van het werkzame leven van beide leden, het onderwijs. Krieties zijn van die dingen waar je vroeger mee op het schoolbord schreef.
Om gezondheidsredenen kwam er helaas een eind aan de optredens van het duo.
In januari 2019 kwam Lieske, veel te vroeg, te overlijden.

over et pad
dat jow leupen
kunnen we
urenlaank praoten

mar krek zo
belangriek
bin de sporen
die jow aachterlaoten
Dit was Krieties
Et rippetoire van duo 'Krieties' was vri'jwel uutslutend in et Stellingwarfs.
Een ofwisseling van lieties en sketches.
Soms weren dat slim serieuze lieties, waor aj' even veur zitten gaon.
Dan weer fladderde d'r een cabberetachtig nommer veurbi'j, die de lachspieren in beweging kriegen kon.
Krieties hadde nooit de preteensie hogere keunsten te bedrieven. Et ienige doel was et pebliek een noflike middag of aovend te bezorgen. Gewoon even de sleur van alledag vergeten.
En daor hebben veule honderden meensken van mit geneuten.Dit was Krieties
Het repertoire van duo 'Krieties' was vrijwel uitsluitend in het Stellingwerfs.
Een afwisseling van liedjes en sketches.
Soms waren dat zeer serieuze liedjes, waar je even voor gaat zitten.
Dan weer fladderde er een cabaretachtig nummer voorbij, die de lachspieren in beweging krijgen kon.
Krieties had nooit de pretentie hogere kunsten te bedrijven. Het enige doel was het publiek een gezellige middag of avond te bezorgen. Gewoon even de sleur van alledag vergeten.
En daar hebben vele honderden mensen van meegenoten.