Tumulte

Tumulte is een satb-koor uut Wolvege.
Satb staot veur de vier stemmen die in et koor vertegenwoordigd bin: sopraan, alt, tenor en bas.
In september 2011 is dit betrekkelik kleine koor (zoe’n 15 zangers en zangeressen) van start gaon.
Jan maekte vuuf jaor (tot lest 2016) diel uut van dit koor.
En now draeft ie jaorliks nog op ter ondersteuning bi'j de kastoptredens. As bas nota bene.

Tumulte is een satb-koor uit Wolvega.
Satb staat voor de vier stemmen die in het koor vertegenwoordigd zijn: sopraan, alt, tenor en bas.
In september 2011 is dit betrekkelijk kleine koor (zo’n 15 zangers en zangeressen) van start gegaan.
Jan maakte vijf jaar (tot eind 2016) deel uit van dit koor.
En nu draaft hij jaarlijks nog op ter ondersteuning bij de kerstoptredens. Als bas nota bene.

Dit is Tumulte
De meerste koren bin wel in een ‘hokkien’ te plaetsen. Een klassiek koor, een popkoor, een smatlappekoor…
Dat ligt bi’j Tumulte krek even eers.
Tumulte zingt popnommers, mar is gien popkoor.
Tumulte zingt klassiek, mar is wis gien klassiek koor
Tumulte zingt ok wel es een smatlappe, mar is gien smatlappekoor.
Tumulte zingt ok wel es een cabaretnommer, mar is gien cabaretkoor.
Et rippertoire van Tumulte gaot alle kaanten op.
Eins komt et hier op neer: as ien van de koorleden een leuk nommer vunnen het en et is te bewaarken naor een koorsetting, dan zingt Tumulte et ok.
Dat risselteert in een slim ofwisselend pergramme.
Mit veur elk wel wat wils.

Zoas hierboven al staot, is Tumulte een betrekkelik klein koor. Ze bin d’r ok niet op uut een koor van 40 of meer leden te wodden. Mar een peer extra mannestemmen bin alderdeegst zeer welkom. Koj’ uut de buurt van Wolvege, vienen jow zingen leuk èn bij’ een man (sorry vrouwluden)? Neem dan even contact op (zie onderan disse pagina) en kom es daele.Dit is Tumulte
De meeste koren zijn wel in een ‘hokje’ te plaatsen. Een klassiek koor, een popkoor, een smartlappenkoor…
Dat ligt bij Tumulte net even anders.
Tumulte zingt popnummers, maar is geen popkoor.
Tumulte zingt klassiek, maar is zeker geen klassiek koor
Tumulte zingt ook wel es een smartlap, maar is geen smartlappenkoor.
Tumulte zingt ook wel es een cabaretnummer, maar is geen cabaretkoor.
Het repertoire van Tumulte gaat alle kanten op. Eigenlijk komt het hier op neer: als één van de koorleden een leuk nummer gevonden heeft en het is te bewerken naar een koorsetting, dan zingt Tumulte het ook.
Dat resulteert in een zeer afwisselend programma. Met voor elk wel wat wils.

Zoals hierboven al staat, is Tumulte een betrekkelijk klein koor. Ze zijn er ook niet op uit een koor van 40 of meer leden te worden. Maar een paar extra mannenstemmen zijn echter zeer welkom. Kom je uit de buurt van Wolvega, vind je zingen leuk èn ben je een man (sorry dames)?
Neem dan even contact op (zie onderaan deze pagina) en kom eens langs.Veur pebliek
Wekeliks zingen, vierstemmig in een prima sfeer, is al ommeraek mooi.
Mar now en dan zingen veur pebliek is ok hiel aorig om te doen.
Tumulte het jaorliks een eigen optreden, waor as elkeniene welkom is.
Daorbuten treedt et koor op ‘op lokaosie’. Bi’jgelieks bi’j een korenfestival of een kastmaarkt.
Mar ok veur verienigings en zo meer brengt Tumulte een leuk, ofwisselend pergramme.


Belangstelling om Tumulte te boeken, of meschien eerst wat meer infermaosie inwinnen over een optreden of lid-wodden? Stuur dan mar een E-MAIL.

Voor publiek
Wekelijks zingen, vierstemmig in een prima sfeer, is al ontzettend mooi.
Maar nu en dan zingen voor publiek is ook heel aardig om te doen.
Tumulte heeft jaarlijks een eigen optreden, waar iedereen welkom is.
Daarnaast treedt het koor op ‘op lokatie’. Bijvoorbeeld bij een korenfestival of een kerstmarkt.
Maar ook voor verenigingen en zo meer brengt Tumulte een leuk, afwisselend programma.

Belangstelling om Tumulte te boeken, of misschien eerst wat meer informatie inwinnen over een optreden of lid-worden? Stuur dan maar een E-MAIL.