Boeken

Al een hiele protte jaoren hool ik mi'j doende mit schrieveri'je. Toch het dat mar in een beparkt tal boeken zien weerslag vunnen.
D'r bin d'r alderdeegst wel een stok of wat, heur.
Die boeken vien ie op disse pagina. De e-boeken kuj' van hieruut votendaolik lezen, mar jow kun ze ok daelelaeden op mien daelelaedpagina.
De ere boeken bin nog in beparkte maote te bestellen deur mi'j een mailtien te sturen.
Een link naor mien mailadres staot onderan de webstee.
Meer schrieveri'je is weeromme te vienen op ere pagina's.
Kiek mar es in et menu hiernaost aachter 'Schrieveri'je' of op de pagina 'Schrieveri'je'

Al heel veel jaren houd ik mij bezig met schrijverij.
Toch heeft dat maar in een beperkt aantal boeken zijn weerslag gevonden.
Er zijn er echter wel een stuk of wat, hoor.
Die boeken vind je op deze pagina. De e-boeken kun je van hieruit meteen lezen, maar je kunt ze ook downloaden op mijn downloadpagina.
De andere boeken zijn nog in beperkte mate te bestellen door mij een mailtje te sturen.
Een link naar mijn mailadres staat onderaan de website.
Meer schrijverij is terug te vinden op andere pagina's.
Kijk maar eens in het menu hiernaast achter 'Schrieveri'je' of op de pagina 'Schrieveri'je'

'Lende Laanterfaanter'
(kiekies om en naobi'j et waeter)
is een fotoboek dat verscheen in 2013.

Een e-book mit een dattigtal foto's van om en naobi'j de Lende. Diels ok van de Lendevallei aachter Steggerde.

'Lende Laanterfaanter' ; 32 blz; kosten: gratis!
Daelelaeden as epub-bestaand?
Dat kan op mien daelelaedpagina
Of online et boek lezen?
Klik daorveur op et plaetien hiernaost.
Ok kuj' de foto's op de pagina Fotografie vienen.
'Lende Laanterfaanter'
(kiekies om en naobi'j et waeter)
is een fotoboek dat verscheen in 2013.

Een e-book met een dertigtal foto's van om en nabij de Linde. Deels ook van de Lindevallei achter Steggerda.

'Lende Laanterfaanter' ; 32 blz; kosten: gratis!
Downloaden als epub-bestand?
Dat kan op mijn downloadpagina
Of online het boek lezen?
Klik daarveur op het plaatje hiernaast.
Ook kun je de foto's op de pagina Fotografie vinden.

Weeromme naor/terug naar 'Schrieveri'je'...

'Ni'je kaansen'
(gedaachtenkronkels)
is een dichtbundel die verscheen in 2012.

Gehiel in sti'jl van de hudige ontwikkelingen is disse dichtbundel alliend as e-book verschenen.
Twintig gedichten en lieke veul sfeerfoto's om es rustig deur te blaederen.

'Ni'je kaansen' ; 52 blz; kosten: gratis!
Daelelaeden as epub-bestaand?
Dat kan op mien daelelaedpagina
Of online et boek lezen?
Klik daorveur op et plaetien hiernaost.
'Ni'je kaansen'
(gedaachtenkronkels)
is een dichtbundel die verscheen in 2012.

Geheel in stijl van de huidige ontwikkelingen is deze dichtbundel alleen als e-book verschenen.
Twintig gedichten en evenveel sfeerfoto's om eens rustig door te bladeren.

'Ni'je kaansen' ; 52 blz; kosten: gratis!
Downloaden als epub-bestand?
Dat kan op mijn downloadpagina
Of online het boek lezen?
Klik daarvoor op het plaatje hiernaast.

Weeromme naor/terug naar 'Schrieveri'je'...

'Gruunraggeltien'
en ere verhaelen
is een bundel die ok al verscheen in 2012.

Krek as et boek hierboven is ok 'Gruunraggeltien' alliend as e-book verschenen.
Acht kotte verhaelen om te glimken en te gniezen.

'Gruunraggeltien' ; 38 blz; kosten: gratis!
Daelelaeden as epub-bestaand?
Dat kan op mien daelelaedpagina
Of online et boek lezen?
Klik daorveur op et plaetien hiernaost.
'Gruunraggeltien'
en ere verhaelen
is een bundel die ook al verscheen in 2012.

Net als het boek hierboven is ook 'Gruunraggeltien' alleen als e-book verschenen.
Acht korte verhalen om te glimlachen en te gniffelen.

'Gruunraggeltien' ; 38 blz; kosten: gratis!
Downloaden als epub-bestand?
Dat kan op mijn downloadpagina
Of online het boek lezen?
Klik daarvoor op het plaatje hiernaast.

Weeromme naor/terug naar 'Schrieveri'je'...

'Greven in et verleden'
is et stripboek van oonze beide helden Piere en Slakke.
In dit stripboek, dat in 2012 verscheen as e-book, verhaelen de beide maoten over 700 jaor Stellingwarven.
Dit stripboek hadde in 2009 verschienen zuld, et jubileumjaor '700 jaor Stellingwarven'. Mar omreden de uutgever (Schrieversronte) de centeraosie niet rond kriegen kon, is et boek blieven liggen.
Now dus as nog deur te sneupen. De Stellingwarver geschiedenis feitelik juust verteld, mar vanzels al mit een flinke bulte humor.

'Greven in et verleden' ; 48 blz; kosten: gratis!
Daelelaeden as epub-bestaand?
Dat kan op mien daelelaedpagina
Of online et boek lezen?
Klik daorveur op et plaetien hiernaost.
'Greven in et verleden'
is het stripboek van onze beide helden Piere en Slakke.
In dit stripboek, dat in 2012 verscheen als e-book, verhalen de beide maten over 700 jaar Stellingwarven.
Dit stripboek had in 2009 zullen verschijnen, het jubileumjaar '700 jaar Stellingwerven'. Maar omdat de uitgever (Schrieversronte) de financiëring niet rond kon krijgen, is het boek blijven liggen.
Nu dus alsnog door te sneupen. De Stellingwerver geschiedenis feitelijk juist verteld, maar natuurlijk wel met een flink portie humor.

'Greven in et verleden' ; 48 blz; kosten: gratis!
Downloaden als epub-bestand?
Dat kan op mijn downloadpagina
Of online het boek lezen?
Klik daarvoor op het plaatje hiernaast.

Weeromme naor/terug naar 'Schrieveri'je'...

Et stripboekien 'Piere en Slakke' verscheen op 1 september 2007.
In dit boekien vien ie een roeme verzaemeling van striptekenings mit disse beide kammeraoden in de heufdrolle.
Et bin tekenings die in de veurgaonde jaoren al op de Stellingwarver Spreukekelinder te bewonderen weren. Reaksies op disse kelinderblatties van lezers weren een anvietering om d'r mar es een boekien van drokken te laoten.


'Piere en Slakke'
isbn/ean: 978-90-6466-139-6
kosten 7,50 (bi'j bestelling bi'j Jan kommen daor verzeendkosten bi'j, mar dan hej' wel een signeerd exemplaor!)
Bestellen kan deur een E-MAIL te sturen.
Het stripboekje 'Piere en Slakke' verscheen op 1 september 2007.
In dit boekje vind je een ruime verzameling van striptekeningen met deze twee kammeraden in de hoofdrol.
Het zijn tekeningen die in de voorgaande jaren al op de Stellingwarver Spreukekelinder te bewonderen waren. Reakties op deze kalenderblaadjes van lezers waren een aanmoediging om er maar eens een boekje van te laten drukken.

'Piere en Slakke'
isbn/ean: 978-90-6466-139-6
kosten 7,50 (bij bestelling bij Jan komen daar verzendkosten bij, maar dan heb je wel een gesigneerd exemplaar!)
Bestellen kan door een E-MAIL te sturen.

Weeromme naor/terug naar 'Schrieveri'je'...

In juni 2002 verscheen 'Krentiesbri'j', mien eerste boek.
In 'Krentiesbri'j' staon gedichies, overpeinzingen, mar ok striptekenings en columns.
Et is een bonte verzaemeling van meerst lochtige teksten. Krek lieke bont as die echte krentiesbri'j, za'k mar zeggen: et smaekt best, mar ie hebben gien idee wat d'r now allemaole in zit.
Et omslag is van de haand van Sijtze Veldema.

'Krentiesbri'j'
isbn: 90-6466-113-8
kosten 6,50 (bi'j bestelling bi'j Jan kommen daor verzeendkosten bi'j, mar dan hej' wel een signeerd exemplaor!)
Bestellen kan deur een E-MAIL te sturen.
In juni 2002 verscheen 'Krentiesbri'j', mijn eerste boek.
In 'Krentiesbri'j' staan gedichtjes, overpeinzingen, maar ook striptekeningen en columns.
Het is een bonte verzameling van meerendeels luchtige teksten. Net zo bont als die echte krentjesbrij, zal ik maar zeggen: het smaakt best, maar je hebt geen idee wat er nou allemaal in zit.
Het omslag is van de hand van Sijtze Veldema.

'Krentiesbri'j'
isbn: 90-6466-113-8
kosten 6,50 (bij bestelling bij Jan komen daar verzendkosten bij, maar dan heb je wel een gesigneerd exemplaar!)
Bestellen kan door een E-MAIL te sturen.

Weeromme naor/terug naar 'Schrieveri'je'...

In 1997 verscheen et boek 'Feest van (h)erkenning', ter ere van et feit dat de Stellingwarver Schrieversronte 25 jaor beston.
Wark van 31 Stellingwarver schrievers, waoronder ok van Jan Oosterhof.
Disse bundel verhaelen en gedichten in et Stellingwarfs is veurzien van een uutgebreide beschouwing over de Stellingwarver schrieveri’je van de haand van Henk Bloemhoff en Pieter Jonker onder de titel ‘Stellingwarver schrieveri’je, verweven in herinnering’.

'Feest van (h)erkenning'
SSR-84/ISBN 90 6466 089 1
kosten 12,25.
Te verkriegen bi'j de Stellingwarver Schrieversronte.
In 1997 verscheen et boek 'Feest van (h)erkenning', ter ere van het feit dat de Stellingwarver Schrieversronte 25 jaar bestond.
Werk van 31 Stellingwerver schrijvers, waaronder ook van Jan Oosterhof.
Deze bundel verhalen en gedichten in het Stellingwerfs is voorzien van een uitgebreide beschouwing over de Stellingwarver schrijverij van de hand van Henk Bloemhoff en Pieter Jonker onder de titel ‘Stellingwarver schrieveri’je, verweven in herinnering’.

'Feest van (h)erkenning'
SSR-84/ISBN 90 6466 089 1
kosten 12,25.
Te verkrijgen bij de Stellingwarver Schrieversronte.

Weeromme naor/terug naar 'Schrieveri'je'...